Steg 1: Registrering

 

Efter registrering loggas du automatiskt in och kan välja tid om du önskar gifta dig i Walmstedtska gården.

 

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Registrering

          
          
          
          
          
          
          

Användarbild

 

Lösenord

Sätt nytt lösenord
Upprepa lösenord

ICalendar Url

Admin

Aktiv
Skapad
 
Senast uppdaterad
 
Senast inloggad
Kontot låst
 
Antal felinloggningar
 

Lägg till

 
Minimize

Hur behandlas mina personuppgifter? 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av er lämnade personuppgifterna..

Kommunstyrelsen i  Uppsala Kommun
Postadress Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon (vxl) 018-727 00 00
E-postadress kommunledningskontoret@uppsala.se

Ändamål

Personuppgifterna kommer att behandlas i den omfattning som behövs för  kunna genomföra vigseln. Uppgifterna kommer att lämnas ut till Skatteverkets för folkbokföring.

Ni har rätt att en gång per år begära att få utdrag av de uppgifter som är registrerade om er. En sådan begäran ska innehålla namn, personnummer och folkbokföringsadress samt vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till personuppgiftsansvarig.

Om felaktiga uppgifter förekommer, har ni rätt att begära rättelse.

Ett system från Internetplatsen