Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande precis som en religiös vigsel. I Uppsala kommun utförs borgerliga vigslar på Walmstedtska gården, Sysslomansgatan 1, Uppsala. Tänk på att komma i god tid då Walmstedtska gården är centralt belägen och det kan vara svårt att hitta ledig parkeringsplats – välj gärna kollektivtrafik istället.


Walmstedtska gården är en fastighet i kvarteret Karin invid Saluhallen i Uppsala. Gå in genom den stora entrén. Ramp för rullstol finns. Tillgänglighetshinder kan förekomma, kontakta Kontaktcenter vid frågor på 018-727 00 00.

Behöver ni komma i kontakt med vigselförrättare på Walmstedtska gården på er vigseldag ringer ni 018-7275460. Behöver ni skicka sms går det bra att skicka till 076-6960777.

De borgerliga vigslarna utförs normalt på lördagar kl. 13.00–15.00. Det går även att boka reservtider före kl. 13.00 om det är fulltecknat. Kontakta Kontaktcenter, 018-727 00 00.

Vigseln kan ske på svenska eller engelska och utförs av någon av Uppsala kommuns vigselförrättare.

Borgerlig vigsel är kostnadsfri.Innan vigseln

Intygen Hindersprövning och Vigselintyg från Skatteverket skickas minst tio dagar före vigseldagen till: Uppsala kommun, Kontaktcenter, Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala

Hur får man intygen?

Kontakta Folkbokföringen vid det lokala Skatteverket för att få blanketten ansökan om hindersprövning. Blanketten finns också på Skatteverkets webbplats eller kan beställas på telefon: 0771-567 567.

Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skatteverket. Därefter skickas ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg automatiskt hem. Intygen gäller under fyra månader. För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras.

Två vittnen ska vara med vid vigseln. Vittnena ska vara 18 år eller äldre. Vid vigsel på Walmstedtska gården kan vigselvaktmästarna tjänstgöra som vittnen.Så här går vigseln till

Vigseln förrättas enligt en särskild vigselordning. Legitimation måste medtas. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis. Uppsala kommuns kontaktperson underrättar Skatteverket om vigseln.

Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00. E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

 

Vigselförrättare i kommunen:

 

Lena Hartwig

Peter Nordgren


Johan Sundman
  

Inger Söderberg

Ett system från Internetplatsen